Applied Behavioral Analysis (ABA) -                    Analiza Aplicatã a Comportamentului

A.B.A.

Applied Behavioral Analysis (ABA) - Analiza Aplicatã a Comportamentului este o tehnică folosită în tratamentul copiilor diagnosticați cu autism. În cadrul prezentării acestei metode s-a pornit de la studiul tratament efectuat de Lovaas în 1973, dar care a reflectat o serie de erori ale conceptului. A urmat proiectul UCLA Young Autism din 1987 care a dus la progrese notabile ale aspectelor comportamentale (intelectuale, educaționale, sociale, emoționale), pentru ca mai târziu să se dezvolte și să fie implementată ca metodă de lucru pentru recuperarea copiilor cu autism.

Metoda ABA este un program de învățare, care își propune să modifice comportamentul autist al copilului, în mod sistematic și intensiv, obiectivul final fiind integrarea socială a copilului. Sistemul are obiective clar formulate, împărțite în sarcini mici, astfel încât evoluția copilului să poată fi măsurată permanent. Întărirea comportamentului se face cu recompense, întreg sistemul funcționând pe baza acestor întăritori fie materiali, fie sociali. Programul este foarte strict, iar copilul, este necesar sa fie stimulat pe parcursul întregii zile. Deși metoda seamănă uneori cu un dresaj se pare că este singura metodă cu rezultate semnificative. Din cauza regulilor stricte şi a asemănării cu un program de dresaj, metoda ABA, a fost aspru criticată. Programul este strict tocmai pentru că acești copii au nevoie mai mare de activități stricte, de predictibilitate şi de rutină.

ABA se bazează pe observarea comportamentului, recompensare pozitivă și prompt (ajutorul minim dar suficient oferit copilului pentru a îndeplini o sarcină). Comportamentul unui copil este întărit cu o recompensă atunci când răspunsul este corect. Comportamentele nedorite sau cele care interferează cu învățarea abilităților sociale sunt observate cu atenție. Scopul este determinarea trigger-ului (factor declanșator) pentru comportamentul respectiv, precum și observarea a ceea ce se întâmplă după manifestarea acelui comportament,ce anume întărește comportamentul respectiv.

ABA este știința comportamentului uman.

Analiza comportamentală aplicată este un proces de intervenție sistematică bazat pe teoriile învățării, care are drept scop dezvoltarea unor noi comportamente.

Metoda ABA ajută copiii cu autism în:

 • creșterea comportamentelor dezirabile (ex.comunicare);
 • predarea noilor abilități;
 • menținerea unui comportament (învățarea autocontrolului);
 • generalizarea sau transferul comportamentelor învățate;
 • restrângerea factorilor de mediu care acționează asupra copilului când învață;
 • reducerea comportamentelor nedorite (agresivitatea, autoagresivitatea, stereotipii, autostimulări).

Descrierea principiilor analizei comportamentale aplicate:

Relația dintre comportamente și mediul înconjurător este descrisă de principiile condiționării operante care are 3 componente:

ANTECEDENT - situația în care a apărut comportamentul respectiv;

COMPORTAMENT - acțiunea întreprinsă ca reacție la antecedent;

CONSECINȚĂ - ce s-a întâmplat imediat după apariția comportamentului

Terminologia specifică terapiei ABA

Terapia ABA presupune utilizarea unei terminologii specifice: discrete trial, target, sitting, sesiune, răspuns (R), receptiv, stimul recompensă (SR), random rotation (RR) , stimul prompt (SP), program, distractor neutru, masterat, mass trial, item , extincție, intervalul inter-trial-uri, format, expresiv, trial-uri extinse, stimul discriminativ(SD), învăţarea discriminării, trial-uri în bloc, recompensă diferențiată, achiziție.

Concluzii și avantaje ale terapiei Aba

Prin intermediul terapiei comportamentale, copiii cu autism pot fi recuperați pentru a întelege în anumite limite lumea în care trăim, pentru a fi capabili să relaționeze, să comunice cu cei din jur, pentru a-și exprima verbal dorințele și nevoile. Această terapie este esențial să se înceapă de la o vârstă mică, iar părinții trebuie să se implice în programul de recuperare și de asemenea să se urmeze corect programul de terapie. Programul se face individual în funcție de abilitățile copilului, deoarece deși au același diagnostic, necesită o intervenție specială și individualizată aplicată pentru fiecare.

Câteva din avantajele terapiei Aba sunt următoarele:

 • autoservirea independenţa
 • îmbunătăţirea semnificativă a IQ-ului, performanţelor academice şi competenţelor lingvistice
 • menţinerea unei igiene adecvate
 • creşterea numărului de achiziţii din punct de vedere cognitiv şi comportamental
 • îmbrăcatul şi dezbrăcatul corespunzător
 • asimilarea a diverse cunoştinţe (mai ales a celor utile şi funcţionale)
 • acumularea de informaţii de natură socială
 • generalizarea achiziţiilor în orice mediu şi în orice situaţie
 • consolidarea abilităţilor de limbaj
 • diminuarea comportamentelor nedorite (autostimulari, comportamente agresive, stereotipii etc.)
 • ameliorarea problemelor de motricitate fină şi grosieră
 • recunoaşterea şi numirea obiectelor din jur, a persoanelor, acţiunilor, locaţiilor, emoţiilor etc
 • povestirea propriilor experienţe
 • sortarea a diverse obiecte
 • cunoaşterea a diferite tipuri de categorii.